Velg din alder

Vi spør om hvor gammel du er for å kunne tilpasse informasjonen vi viser deg best mulig. Her er det ingenting som er hemmelig eller bare for voksne, men av og til kan det være vanskelig å forstå alt.
Beige%20-%20%C3%98konomi%20-%20dag

Hva kommer til å skje med pengene våre?

Pappa kan ikke lenger går på jobb pga corona. 

Jeg tør ikke spørre om hva som nå kommer til å skje med pengene våre, for jeg vil ikke gjøre mamma og pappa frustrerte og lei seg.

Hilsen jente 15 år.
 

VÅRT SVAR

Takk for at du skriver til oss!

Inntekter og utgifter kan skape bekymringer for både barn og voksne. Noen ganger hjelper det å få vite litt mer, men det kan også hjelpe å få snakke med noen trygge voksne om det vi bekymrer oss for.

Det er mange som tenker og bekymrer seg for hva som skjer når en av foreldrene av ulike grunner ikke tjener penger på vanlig måte. Mange ungdommer har foreldre som er syke eller av andre grunner ikke kan jobbe. Da er det naturlig å lure på hvordan det skal gå med pengene til familien. I Norge er det sånn at man får hjelp med penger selv om man ikke kan jobbe og tjene penger.

Dersom man er voksen og ikke kan jobbe på grunn av sykdom, får man penger av staten isteden. De pengene kalles ytelser. Så dersom man har en jobb og den plutselig blir borte, som kan skje som følge av den virussituasjonen Norge og verden opplever nå, blir man arbeidsledig. Da har man også rett på ytelser. Dette er det egne regler og rutiner for.

De som bestemmer om folk får penger i sånne situasjoner jobber i det som heter NAV. Pengene som kommer fra disse ytelsene er ofte ikke like mye som man får i lønn fra en jobb, derfor er det mange som får litt dårligere økonomi når de mottar ytelser enn hvis de var i jobb.

Vi håper at den innsatsen alle nå gjør for å hindre spredningen av smitte gjør at vi kan komme tilbake til mer vanlige liv, også med tanke på økonomi, så snart som mulig.

Gode tanker til deg!