Velg din alder

Vi spør om hvor gammel du er for å kunne tilpasse informasjonen vi viser deg best mulig. Her er det ingenting som er hemmelig eller bare for voksne, men av og til kan det være vanskelig å forstå alt.

Podcast

I ti podcastepisoder kan du lytte til personer som snakker om
hvordan det kan være å være barn som pårørende når det skjer
noe med en i familien, enten det er at noen blir syke,
har et rusproblem, sitter i fengsel eller dør.
Pa%CC%8Ar%C3%B8rendepraten%20pa%CC%8A%20UP
Hva betyr det å være barn som pårørende?
30:45
Barn blir pårørende når det skjer noe med en i familien. I sånne situasjoner har voksne ansvaret for at barn og unge får den informasjonen og støtten de trenger.
Hva betyr det å ha en psykisk lidelse?
27:48
Det finnes mange ulike psykiske lidelser, og mennesker påvirkes på forskjellige måter. Når foreldre eller søsken blir syke, trenger barn og unge informasjon og støtte.
Tusenvis av barn og unge har en forelder i fengsel
31:47
Barn og unge kan være både lei seg og sinte for at en i familien sitter i fengsel. Å ha et familiemedlem i fengsel kan også være vanskelig å snakke med andre om.
Kreft, overlevelse og død
30:14
Det er nesten ingen sykdommer som er forsket så mye på som kreft. God behandling gjør at mange heldigvis blir friske.
Med døden som jobb
30:24
Tor-Håkon møter mennesker som har opplevd å miste en nær person. Døden er et tema det kan være vanskelig å snakke om, men det er viktig å gjøre det likevel.
Å ha en bror med Downs syndrom
33:24
Noen barn har en søster eller bror som har sykdommer eller tilstander som gjør at de er litt annerledes enn andre barn. Ingvild har en bror med Downs syndrom.
Når noen gruer seg til middag
31:50
Noen barn og unge lever i familier hvor en forelder eller et søsken har en spiseforstyrrelse. Da blir ofte alt som har med mat og måltider å gjøre ganske vanskelig.
Hvordan er det å miste en nær person i selvmord?
31:35
Mange mennesker tar sitt eget liv i Norge hvert år, og enda flere gjør forsøk på å dø, men overlever. En del av disse har barn eller søsken.
Når et familiemedlem bruker rusmidler
33:19
Alle som bruker alkohol eller andre rusmidler forandrer seg litt i væremåte. Slike endringer kan oppleves skremmende eller ubehagelig for barn.
Når det skjer en ulykke og noen i familien blir skadet
30:20
Av og til skjer det ulykker. Da kan mennesker bli alvorlig skadet. For noen kan det ta lang tid etter ulykken å trene seg opp til å leve et liv hjemme sammen med familien sin igjen.
Episodene er finansiert med tilskuddsmidler fra Skipsreder Tom Wilhelmsens Stiftelse.