Velg din alder

Vi spør om hvor gammel du er for å kunne tilpasse informasjonen vi viser deg best mulig. Her er det ingenting som er hemmelig eller bare for voksne, men av og til kan det være vanskelig å forstå alt.
Beige%20-%20Forst%C3%B8rrelsesglass%20-%20dag

Hvem kan jeg kontakte for å få vite hvem som har sendt bekymringsmelding til barnevernet?

Hei. Jeg har en mor som har kognitiv svikt og et funksjonsnivå som et barn. I 2011 forlot hun meg broren, faren min. med hjelp av venner. Det ble det en turbulent tid og det endte med en tingrettsdom og at pappa fikk full omsorg for meg og lillebror. Vi har og har hatt det kjempebra hele tiden og pappa har giftet seg noen år senere og vi har fått en lillebror som idag er 4 år gammel. Mamma valgte jeg og ikke møte pga volden hun utsatte meg for i en årrekke. Jeg fikk lov ifølge tingrettsdommen til å tilpasse ønsket om kontakt med mor selv, og etter jeg ble tenåring så skjedde jo det i perioder med blandet hell. Det var fryktelig vanskelig da hun er spontan og finner på ting en mor ikke skal. som å tilby meg alkohol når jeg var langt under 18. Hun har hatt et møte med broren min første søndag i måneden med tilsyn også med variert stabilitet. Nå er jeg blitt 18 år og er veldig bekymret for moren min som virker som om hun blir presset eller manipulert av omgivelsene/partner hun nå har til finne på spikk imot faren min og hele familien. og vi er maktesløse da disse ikke vet helt hvem og hva de har med å gjøre. Jeg ser det sliter på pappa som føler han aldri kommer vekk fra det hele. Siste som skjedde var at de har sendt en anonym bekymringsmelding til barnevernet og påstår der at faren min sliter med sinne. Tror jeg aldri sett pappa sinna men bare oppgitt. Så spørsmålet er hva og hvem kan vi kontakte for å sjekke om hun står bak dette som skjer eller hennes omgivelser?

 

VÅRT SVAR

Hei og takk for at du skriver til oss!

Det høres ut som du har opplevd mye som har vært vondt og krevende når det gjelder moren din og ditt forhold til henne! Da er det jammen ikke alltid godt å vite hvordan du skal takle det og hva du kan gjøre for at det skal bli bedre for deg selv og de du er glad i. Av det du beskriver ser vi at du er ei jente som har omsorg for de rundt deg og det tenker vi er en god egenskap, som samtidig kan gjøre det vondt når du ser at noen du er glad i sliter.

Når barneverntjenesten får en bekymringsmelding gjør de først en vurdering av om de skal gå til en undersøkelse av omsorgssituasjonen til de barna meldingen gjelder. De kan komme frem til at det ikke er grunn til å gå videre med saken eller de kan velge å undersøke. Når barneverntjenesten undersøker omsorgssituasjonen til barn snakker de normalt både med barna det gjelder og med mange av dem som er viktige i barnas liv og som møter barna jevnlig. Når de har undersøkt gjør de en vurdering av situasjonen og hva de har funnet ut. De kan da enten avslutte uten noe mer tiltak eller de kan tilby hjelp til familien. Om det har kommet frem ting i undersøkelsen som gjør bekymringen for barna større, eller foreldrene ikke vil ta imot den hjelpen barneverntjenesten mener er helt nødvendig for at barna skal ha det godt nok, kan de velge å gå til sak i fylkesnemnda der de vil ha vurdert om omsorgen for barna er god nok eller om barna må ha andre omsorgspersoner enn dem de bor med.

Når det blir sendt en anonym bekymringsmelding kan man ikke få oppgitt hvem som har meldt til barneverntjenesten. Det kan først bli oppgitt om det skulle gå så langt at det blir en fylkesnemndssak og er avhengig av at den som har meldt bekymring faktisk har oppgitt hvem han/hun er. 

Det er forståelig at det kan være frustrerende å ikke vite, og mange som opplever at det kommer anonym bekymringsmelding bruker mye tid og krefter på å spekulere på hvem som kan ha meldt. Ofte er det veldig vondt og man kan kjenne mye på uro, redsel og sinne.

Når det nå er slik at dere ikke vet, og kanskje ikke får vite, hvem som har meldt bekymring kan det være til hjelp å prøve å ta best mulig vare på deg selv, gjøre de tingene du setter pris på og bruke tid med mennesker som gjør deg godt. Det tar nok ikke bort bekymringene dine helt, men kan kanskje gjøre deg godt likevel.

Dersom bekymringstankene fortsetter å plage deg, kan du prøve å snakke med en voksen du har tillit til. Vi tenker at det å snakke sammen om det som er vondt og vanskelig kan bidra til at du får det litt bedre.

Vi ønsker deg lykke til videre!