Velg din alder

Vi spør om hvor gammel du er for å kunne tilpasse informasjonen vi viser deg best mulig. Her er det ingenting som er hemmelig eller bare for voksne, men av og til kan det være vanskelig å forstå alt.
7 år
8 år
9 år
10 år
11 år
12 år
13 år
14 år
15 år
16 år
17 år
18 år
 


BRUKERAVTALE


Denne avtalen fastsetter vilkårene for tjenesten på nettstedet UngePårørende.no har utviklet denne tjenesten.

Tjenestene (kontaktskjema og chat) er åpne for alle som aksepterer vilkårene i avtalen.

1. BRUK AV TJENESTENE
Brukeren plikter å benytte tjenestene i overensstemmelse med vilkårene som gjelder for den aktuelle tjeneste, herunder for alt materiale han/hun mottar, lagrer, sender eller på annen måte gjør tilgjengelig gjennom UngePårørende.no.

Brukeren må ikke gjøre tilgjengelig informasjon som er i strid med denne avtale eller norsk lov, herunder at informasjonen ikke må være æreskrenkende, ha ulovlig eller pornografisk innhold eller annen støtende fremferd. Brukerne skal avstå fra å formidle informasjon som er egnet til å identifisere en selv eller andre brukere.

Informasjon som er undergitt opphavsrett eller som er beskyttet på annet grunnlag må ikke gjøres tilgjengelig uten samtykke fra rettighetshaveren og/eller med hjemmel i lov.

2. ORGANISASJONEN SITT ANSVAR
Stiftelsen Pårørendesenteret fraskriver seg ethvert ansvar for brukerens eller andres bruk av tjenesten og informasjon som brukeren eller andre registrerer, mottar, lagrer, sender ut eller på annen måte gjør tilgjengelig og som strider mot norsk og internasjonal lovgivning Norge er forpliktet av.

Stiftelsen Pårørendesenteret fraskriver seg ethvert ansvar for uautorisert tilgang til, tap og/eller ødeleggelser av data og/eller av informasjonsflyt forårsaket ved brukerens eller tredjemanns handlinger og/eller unnlatelser, eller som følge av driftsmessige forstyrrelser

Stiftelsen Pårørendesenteret forbeholder seg retten til å oppbevare anonymisert innhold fra samtaler som gjennomføres på UngePårørende.no. Samtaleloggen anonymiseres, ved behov, i løpet av 2 uker etter at samtalen er gjennomført. Kun innhold som omhandler faglig interesse for forskning og videreutvikling av kunnskap vil bli beholdt. Alle beskrivelser, spørsmål og lignende vil bli helt anonymisert. Det er KUN ansatte i Stiftelsen Pårørendesenteret som har tilgang til alle samtaleloggene.

Stiftelsen Pårørendesenteret er underlagt norsk lov og har gjennom norsk lov varslingsplikt der det framkommer informasjon om at barn under 18 år utsettes for omsorgssvikt fra sine foresatte og samtalens innhold kan føre til identifisering av den under 18 år.